Tol (Maut) Duitsland wordt flink duurder

Maut (Tolkosten Duitsland)

Maut (tolkosten Duitsland) flink omhoog.

Op vrijdag 20 oktober 2023 heeft de Bondsdag besloten om de Duitse tolheffing voor vrachtwagens per 1 december 2023 uit te breiden. De uitbreiding van de tolheffing betekent in de praktijk een verdubbeling van de kosten, zoals eerder gemeld door TLN. Naast deze verhoging van de Duitse tolheffing is ook een resolutie aangenomen om de tolheffing te hervormen door middel van een CO2-heffing.

Vanaf 1 december 2023 zal de tolheffing voor vrachtwagens op snelwegen worden uitgebreid met een CO2-component, en vanaf 1 juli 2024 zal de Duitse tolheffing ook van toepassing zijn op vrachtwagens met een gewicht vanaf 3,5 ton. Ambachtslieden of personen met een ambachtelijk beroep die voertuigen gebruiken die minder dan 7,5 ton wegen, zullen worden vrijgesteld van de tolheffing.

De CO2-heffing is een belangrijke maatregel volgens het wetsvoorstel om de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector te verminderen en om de doelstellingen voor klimaatbescherming te bereiken. De introductie van deze heffing zal een prijssignaal afgeven dat het gebruik van vrachtwagens met alternatieve aandrijvingen aanzienlijk aantrekkelijker zal maken voor de transportsector, zoals de Bondsdag op vrijdag heeft gemeld. Het toegenomen gebruik van vrachtwagens met alternatieve aandrijvingen is nodig om het doel van een derde van het aantal elektrische kilometers in 2030 te bereiken.

Er wordt verwacht dat de Duitse overheid tussen 2024 en 2027 extra inkomsten uit tolheffingen zal genereren, namelijk 26,61 miljard euro, als gevolg van de invoering van CO2-differentiatie voor voertuigen met een gewicht van 7,5 ton of meer. Voor voertuigen met meer dan 3,5 ton wordt een extra inkomstenbron van ongeveer vier miljard euro in dezelfde periode geschat.

Ook de bestemming van de tolheffingsopbrengsten zal worden herzien. De helft van de inkomsten zal worden toegewezen aan verbeteringen van de transportinfrastructuur voor snelwegen, terwijl de andere helft zal worden gebruikt voor maatregelen op het gebied van het spoorwegnet.

Wat is het effect van deze verhoging op de transportkosten?

Wij berekenen de extra kosten van een transport, waaronder Maut, altijd 1 op 1 door aan onze klanten. Het kan dus zijn dat het transport gedurende het jaar opeens een ander tarief heeft dan eenzelfde transport dat eerder plaatsvond. Op belastingen, accijnzen en tolkosten etc hebben wij uiteraard geen invloed.

Waarom Maut?

De Duitse Maut voor vrachtwagens, ook wel bekend als vrachtwagentol, is een systeem dat is ontworpen om tol te heffen van vrachtwagens die gebruikmaken van de Duitse snelwegen en bepaalde wegen. Dit systeem is bedoeld om financiële middelen te genereren voor het onderhoud en de ontwikkeling van de Duitse infrastructuur, terwijl het ook bijdraagt aan verkeersbeheer en milieubescherming.

Hoe werkt de Duitse Maut voor vrachtwagens?

De Duitse Maut voor vrachtwagens is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder het gewicht en de uitstoot van het voertuig, evenals de afstand die wordt afgelegd op tolwegen. Hier is een overzicht van hoe dit systeem werkt:

  1. Voertuigregistratie: Vrachtwagenbedrijven moeten hun voertuigen registreren bij de verantwoordelijke instanties. Dit registratieproces omvat het verstrekken van informatie over het voertuig, zoals het gewicht en de milieuprestaties.
  2. Tolheffing per kilometer: De tol voor vrachtwagens wordt berekend op basis van het aantal gereden kilometers op tolwegen. Hoe meer kilometers een vrachtwagen op deze wegen aflegt, hoe hoger de tol.
  3. Verschillende tarieven: De tarieven variëren afhankelijk van de milieuprestaties van het voertuig. Milieuvriendelijkere vrachtwagens die voldoen aan strengere emissienormen kunnen in sommige gevallen lagere tarieven betalen.
  4. Elektronische tolapparatuur: Vrachtwagens zijn verplicht om te beschikken over elektronische tolapparatuur die de gereden kilometers automatisch registreert. Deze apparatuur communiceert met tolpoorten en zendt de benodigde informatie naar de tolautoriteiten.
  5. Betaling: De tolbedragen worden periodiek geïnd via automatische incasso of andere betaalmethoden. Vrachtwagenbedrijven ontvangen facturen op basis van de geregistreerde kilometers en tarieven.
  6. Controles en boetes: De Duitse overheid voert regelmatige controles uit om ervoor te zorgen dat vrachtwagens aan hun tolverplichtingen voldoen. Het niet naleven van de regels kan leiden tot boetes en juridische gevolgen voor vrachtwagenbedrijven.

De Duitse Maut voor vrachtwagens is een essentieel onderdeel van het Duitse transportsysteem en draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de infrastructuur en het verminderen van de milieu-impact van het vrachtvervoer.

Update 01-12-2023

Zoals bekend wordt de Duitse Maut vanaf 1 december aanzienlijk verhoogd. De mate van deze verhoging was lange tijd onduidelijk, maar inmiddels zijn de tarieven openbaar gemaakt. Een reis van Venlo naar München kost momenteel 127,11 euro voor een Euro 6-vrachtwagen met 5 of meer assen. Vanaf vrijdag zal dit echter maar liefst 232,81 euro bedragen!

Dit bedrag geldt voor een enkele reis, wat resulteert in een aanzienlijke stijging van de kosten.

De nieuwe tarieven zijn afhankelijk van de Vecto-waarde van de vrachtwagen, en in dit geval hebben we de berekening gemaakt op basis van CO2-emissieklasse 1. De meerderheid van de vrachtwagens valt onder deze klasse, maar als je over een extra efficiënte vrachtwagen beschikt, kan deze ook in klasse 2 vallen. Het verschil is echter minimaal, omdat je dan geen 34,8 cent per kilometer betaalt, maar ‘slechts’ 23,0 cent. Volgens de tabel kost emissieklasse 3 33,2 cent.

 

Spread the love

Heeft u vragen?